Pastatų ir požeminių tinklų komunikacijų kontrolinių geodezinių nuotraukų atlikimas

Tai geodeziniai matavimai , atliekami baigus statyti įvairius pastatus. Nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje. Reikalinga pateikiant dokumentus statinio pripažinimui tinkamu naudoti. Tikrinama ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, tikrinama ar išlaikyti atstumai nuo ribų, tikrinama ar tvoros neišlenda už sklypo ribų.

Inžinerinių tinklų išpildomoji (geodezinė) nuotrauka. Požeminių komunikacijų kontrolinės geodezinės nuotraukos. Tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų bei įgilinimą nuo žemės paviršiaus. Nustatyti tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir nustatyta tvarka suderinus geodezines kontrolines nuotraukas.